Logo-for-studieven

Dansk

Dansk som undervisningsfag er et fag, der i første ombæring behandles som et fag, der handler om tekster og deres indhold, udtryk og medieformer. Dansk er, da det er danskernes modersmål, et af de fag vi i skolen ikke på noget tidspunkt kommer udenom.

Faget følger os helt siden børnehaveklassen og varer helt til gymnasietiden. I dansktimerne læser vi avisartikler, noveller, essays, digte og ser desuden af og til film.

I højre side vil du kunne finde analysemodeller til de givne emner og der vil desuden blive tilføjet informationer om diverse tidsperioder.